top of page

Dette initiativet er ikke politisk eller religiøst. Målet vårt er enkelt: å gjøre essensen av NDO-ene (ubetinget kjærlighet) kjent for verden, slik at folk kan tenke på hva dette vil bety for dem personlig, og hva det kan gjøre for dem i livet deres. 

 

Det er vårt håp at mennesker kommer i samsvar med denne essensen, fordi vi er overbevist om at det vil være gunstig for oss individuelt (det vil forbedre våre individuelle liv), men også for oss som menneskehet, og for hele verden, inkludert naturen.

 

Dette initiativet støttes av:

bottom of page