top of page

Første forskning

Raymond Moody var den første som skrev om NDOene

Prospektiv forskning

Oppfølgingsforskning ble gjort av Bruce Greyson, som introduserte den såkalte Greyson-skalaen for å bestemme dybden på NDOen.

Den første prospektive forskningen ble gjort i Nederland. Denne forskningen ble utført under ansvar av Merkawah stiftelsen, som senere ble omdøpt til Netwerk NDE. Den ble publisert i det vitenskapelige medisinske tidsskriftet The Lancet. Artikkelen ble skrevet av kardiolog Pim van Lommel sammen med Ruud van Wees, Vincent Meyers og Ingrid Elfferich. The Lancet article kan lastes ned via Pim van Lommels hjemmeside

Denne forskningen ble gjentatt flere ganger i andre land, som USA og Storbritannia. 

En omfattende prospektiv forskning ble utført av Sam Parnia et al. De første resultatene av denne såkalte AWARE-studien (AWAreness during REsuscitation (bevissthet under gjenopplivning) ble publisert i 2014. Det planlegges en oppfølgingsstudie.

Veridical observations

Ny forskning ble også gjort i Nederland. Denne forskningen er en analyse av et stort antall veridiske observasjoner, som var godt dokumentert og verifisert. Det ble gjort av Titus Rivas, Anny Dirven og Rudolf Smit, og ble utgitt på nederlandsk (Wat een stervend brein niet kanog engelsk (The Self does not Die – Verified Paranormal Phenomena from Near-Death Experiences)

bottom of page