top of page
NDO-erklæringen om ubetinget kjærlighet

 

En felles erklæring,

Amsterdam, 2019

 

Introduksjon

 

Mennesker som har hatt en nær-døden opplevelse (NDO), hadde det privilegiet å se bortenfor skillet mellom liv og død. De fleste av disse opplevelsene oppstår under en kritisk medisinsk situasjon - for eksempel en hjertestans eller en alvorlig ulykke - eller under en eksistensiell (psykologisk) krise, men de forekommer også noen ganger under andre omstendigheter som under en dyp meditasjon.

 

Under opplevelsen er bevisstheten til nær-døden oppleverne (NDOerne) i en tidløs verden uten fysiske begrensninger, som av dem beskrives som mye mer reell enn den jordiske verden. NDOerne er overbevist om at de vil vende tilbake til denne ekstraordinære verden når deres fysiske kropper dør permanent. De er også overbevist om at alle vil få adgang til denne verdenen etter hvert etter at kroppene dør. Så bevisstheten slutter ikke etter døden. Tvert imot så er den evig.

 

Under opplevelsen har et stort antall NDOere hatt kontakt med et individ de ofte beskriver som et lysvesen. I denne erklæringen blir den referert til som Det Universelle Lyset fordi det representerer en uendelig energi og en uendelig kraft som er universell og overgår alt det mennesker vet. Essensen i Det Universelle Lyset er ubetinget kjærlighet, og det føles som om hver og en av oss er en del av det.

 

På den annen side har også de NDOere som ikke har fått direkte kontakt med Det Universelle Lyset fått oppleve et glimt av essensen av hva som er etter dette jordiske livet: ubetinget kjærlighet for alle og alt som er. For de få som opplever traumet av en plagsom NDO og som integrerer det fullt ut, kan også komme til klarhet om viktigheten av ubetinget kjærlighet.

 

Selv om det er millioner på millioner av mennesker rundt om i verden som har hatt en NDO, er det ikke noe solid vitenskapelig bevis (ennå) om virkeligheten av disse opplevelsene. Likevel er det viktige indikasjoner om deres virkelighet, og disse forekommer først og fremst i den første fasen av en NDO når bevisstheten til NDOerne forlater kroppen og observerer den fysiske verden. I denne fasen kunne NDOerne observere andre mennesker, situasjoner eller ting som objektivt kunne verifiseres senere. Det er et overveldende antall av disse såkalte verifiserbare observasjonene, som støtter konklusjonen om at bevisstheten kan eksistere uavhengig av kroppen.

 

Nær døden opplevelser oppstår overalt i verden, med mennesker i alle samfunnslag. Gjennom sine erfaringer har NDOerne veldig viktige og positive budskaper til alle mennesker, uavhengig av deres kjønn, rase, nasjonalitet, avstamning, rikdom, seksuell legning, tro eller andre karakteristikker. Denne erklæringen har fire budskap som alle kan spores tilbake til kjernebudskapet om ubetinget kjærlighet fra opplevelsene.

Budskap 1: Kjærlighet er essensen

 

Kjærlighet er essensen i universet, og ubetinget kjærlighet er essensen i Det Universelle Lyset. Det Universelle Lyset er ren fred, ren perfeksjon og ren ubetinget kjærlighet. Ingen kan forestille seg den uendelige kjærligheten til Det Universelle Lyset. For å understreke og gjøre det klart og tydelig: ubetinget er virkelig ubetinget. Det betyr at det ikke er noen betingelser knyttet til denne kjærligheten. I tillegg: Det Universelle Lyset er verken mannlig eller kvinnelig; identiteten er udefinerbar.

 

Budskap 2: Nært knyttet til alle og alt

 

Alt og alle er utrolig nært knyttet til hverandre, som om vi er en del av en stor helhet, en del av Det Universelle Lyset. Det inkluderer alle, hele naturen og alt som er. Det utelukker ingen. Det Universelle Lyset elsker hver enkelt av oss uendelig, og det er ingen unntak. For Det Universelle Lyset er alle utrolig viktige og verdifulle. Det finnes ingen dårlige eller underlegne mennesker på jorden; det finnes ingen verdiløse sjeler.

 

Budskap 3: Kjærligheten har ingen begrensninger

 

Kjærligheten til Det Universelle Lyset er ikke begrenset til en spesifikk form for kjærlighet. Den omfatter enhver form for ren kjærlighet, fordi kjærligheten har ikke noen grenser. For Det Universelle Lyset spiller det ingen rolle hvem du elsker, men at du elsker. For å si det på en annen måte, Det Universelle Lyset er ikke interessert i noens seksualitet; Den er interessert i noens kjærlighet. Selve Det Universelle Lysets kjærlighet er uten grenser; det overgår enkelt alle begrensninger som mennesker skaper for seg selv og andre, som rase, kjønn, nasjonalitet, religiøs eller åndelig bakgrunn.

 

Budskap 4: Føler andre mennesker som om vi er de andre menneskene

 

Det Universelle Lyset fordømmer ingen for noe. Det Universelle Lyset dømmer ikke; Det er nøytralt og velger ikke side. Hvis noen dømmer oss, er det vi. Mange NDOere rapporterer at de i løpet av deres livsgjennomgang kunne føle alt de hadde gjort mot andre, eller gjort for andre, som om de var de andre menneskene selv. De er overbevist om at i hver vår livsrevy vil vi oppleve både gledene vi har skapt og skadene vi har påført andre, som om vi selv er de andre. Dette plasserer Den Gylne Regelen, som på en eller annen måte kommer til uttrykk i alle større religioner, i en spesiell sammenheng: Behandle andre bare på måter du selv ønsker å bli behandlet.

 

Etterskrift

 

Med denne erklæringen om ubetinget kjærlighet ønsker vi, NDOere, å understreke at kjærligheten i seg selv, uansett form, er uhyre viktig. Å begrense kjærligheten er ikke i samsvar med essensen til Det Universelle Lyset. Den essensen er ubetinget kjærlighet, kjærlighet som ikke har noen grenser eller begrensninger.

 

Hvis du har hatt en NDO, skal du vite at du ikke er alene. Overalt i verden har mange millioner mennesker hatt en lignende opplevelse. Hvis du ikke har hatt en NDO og er redd for døden, så vit at mange millioner mennesker har hatt det privilegiet å se bortenfor skillet mellom liv og død, og oppdaget at bevisstheten fortsetter. Hvis du tror at du ikke er elsket, eller hvis du er undertrykt på grunn av dine ideer, ditt kjønn, rase, nasjonalitet, seksuell legning, eller av noen annen grunn, vit at det er uendelig med kjærlighet til deg. Slik kjærlighet er tilgjengelig for oss alle, uten et eneste unntak. Så fortsett å leve livet ditt så godt du kan, fordi det er viktig, og streb etter å være slik essensen til Det Universelle Lyset er.

bottom of page